Loading...

ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – гр. Хасково открива търг с тайно наддаване при закрито заседание за отдаване под наем на части от недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.02.2019

ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – гр. Хасково открива търг с тайно наддаване при закрито заседание за отдаване под наем на части от недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете