Loading...

ДКЦ “Свети Георги” ЕООД – Хасково обявява конкурс за избор на застраховател, за сключване застраховка “Имущество” на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 04.11.2019

ДКЦ “Свети Георги” ЕООД – Хасково обявява конкурс за избор на застраховател, за сключване застраховка “Имущество” на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете