Loading...

ДКЦ “Свети Георги” ЕООД-Хасково обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на помещения, представляващи части от недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 02.07.2019

ДКЦ “Свети Георги” ЕООД-Хасково обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем на помещения, представляващи части от недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете