Loading...

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по шест обособени позиции”

Дата на обявяване: 24.01.2019
Крайна дата за подаване на документи: 28.02.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес: гр. София,ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по шест обособени позиции”, както следва:

1. „Доставка на мрежови комутатори“

2. „Доставка на преносими компютри“

3. „Доставка на настолни компютри“

4. „Доставка на монитори“

5. „Доставка на скенери“

6. „Доставка на TEMPEST оборудване“ – позицията ще бъде възложена директно по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП съобразно индивидуалната й стойност

Решение за откриване /изпратено на 22.01.2019 г. в РОП, публикувано на 24.01.2019 г. в РОП и профила на купувача/

Обявление за поръчка /изпратено на 22.01.2019 г. в РОП, публикувано на 24.01.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача/

Заглавна страница, документация и образци /публикувани в профила на купувача на 24.01.2019г./

Проект на договор /публикуван в профила на купувача на 24.01.2019г./

ЕЕДОП – за всички обособени позиции /публикуван в профила на купувача на 24.01.2019г./

Протокол №1 /публикуван в профила на купувача на 08.03.2019г./

Съобщение за отваряне на ценови параметри /публикувано в профила на купувача на 25.03.2019г./

Протоколи с №№ 1, 2, 3 и 4 /публикувани в профила на купувача на 03.04.2019г./

Доклад /публикуван в профила на купувача на 03.04.3019г./

Решение /публикувано в профила на купувача на 03.04.2019г./

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция 5 /изпратено на 17.04.2019 г. в РОП, публикувано на 19.04.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача/

Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 1,2,3 и 4 (изпратено на 28.05.2019 г. в РОП, публикувано на 30.05.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Договор по позиция 1 /публикуван в профила на купувача на 30.05.2019 г./

Обявление за приключване на договор по позиция 1 /публикувано в РОП на 21.06.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 21.06.2019 г./

Договор по позиция 2 /публикуван в профила на купувача на 30.05.2019 г./

Обявление за приключване на договор по поз.2 /публикувано в РОП на 18.06.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 18.06.2019 г./

Договор по позиция 3 /публикуван в профила на купувача на 30.05.2019 г./

Обявление за приключване на договор по позиция 3 /публикувано в РОП на 18.06.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 18.06.2019 г./

Договор по позиция 4 /публикуван в профила на купувача на 30.05.2019 г./

Обявление за приключване на договор по позиция 4 /публикувано в РОП на 18.06.2019 г.,публикувано н профила ан купувача на 18.06.2019 г./

Договор по позиция 6 /публикуван в профила на купувача на 30.05.2019 г./

Споделете