Loading...

„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Министерство на икономиката“

Дата на обявяване: 25.10.2016
Крайна дата за подаване на документи: 01.11.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана до всички заинтересовани лица за извършване на доставка с предмет: „Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Министерство на икономиката“.

Покана /публикувана на 25.10.2016 г./

Образци към поканата /публикувани на 25.10.2016 г./

Протокол № 1 /публикуван на 04.11.2016 г./

Протокол № 2 (публикуван на 11.11.2016г.)

Доклад (публикуван на 11.11.2016г.)

Договор /публикуван на 07.12.2016/

Споделете