Loading...

„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Министерство на икономиката“

Дата на обявяване: 19.08.2016
Крайна дата за подаване на документи: 10.09.2016

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Министерство на икономиката“.

Обява /публикувана на 19.08.2016 г./

Документация и образци /публикувана на 19.08.2016 г./

Информация за удължаване срока за подаване на оферти /публикувана на 01.09.2016 г./

Доклад и протокол /публикувани на 30.09.2016 г./

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява /публикувано на 30.09.2016 г./

Споделете