Loading...

„Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 05.12.2017
Крайна дата за подаване на документи: 15.12.2017

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Министерство на икономиката”.

Обява (публикувана на 05.12.2017г.)

Информация за публикувана в Профила на купувача обява (публикувана на 05.12.2017г.)

Документация и образци (публикувана на 05.12.2017г.)

Заглавна страница на документация (утвърдена на 05.12.2017г.)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (публикувана на 12.12.2017г.)

Доклад (публикуван на 19.12.2017 г.)

Протокол № 1 (публикуван на 19.12.2017 г.)

Договор /публикуван на 03.01.2018/

Споделете