Loading...

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 02.07.2019
Крайна дата за подаване на документи: 12.07.2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП във връзка с Рамково споразумение № СПОР-4 от 18.04.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Министерство на икономиката”.

Покана по чл. 82, ал.3 и ал.4 от ЗОП (публикувана в профила на купувача и в СЕВОП на 02.07.2019 г.)

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – образец (публикувана в профила на купувача и в СЕВОП на 02.07.2019 г.)

Договор – проект (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 02.07.2019 г.)

Предложение за изпълнение на поръчката (видимо в СЕВОП от 02.07.2019 г.)

Ценово предложение (видимо в СЕВОП от 02.07.2019 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано в профила на купувача на 16.07.2019г.)

Протокол (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 01.08.2019 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 01.08.2019 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача и в СЕВОП на 01.08.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 16.09.2019 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, публикувано на 19.09.2019 г. в профила на купувача и в РОП )

Договор /публикуван в профила на купувача на 19.09.2019 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 28.04.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 28.04.2021 г./

Споделете