Loading...

„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 10.05.2019
Крайна дата за подаване на документи: 20.05.2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП във връзка с Рамково споразумение № СПОР-23 от 27.12.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на рециклирана копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката”

Покана по чл. 83, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП / публикувана в профила на купувача и в СЕВОП на 10.05.2019 г./

Образец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП /публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 10.05.2019 г./

Примерен образец на Банкова гаранция /публикувана в профила на купувача и в СЕВОП на 10.05.2019 г./

Проект на Договор /публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 10.05.2019 г./

Ценово предложение в СЕВОП /видимо в СЕВОП от 10.05.2019 г./

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП /видимо в СЕВОП от 10.05.2019 г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано в профила на купувача на 29.05.2019 г. /

Протокол /публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 21.06.2019 г./

Доклад /публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 21.06.2019 г./

Решение за определяне на изпълнител /публикувано в профила на купувача и в СЕВОП на 21.06.2019 г./

Договор /публикуван в профила на купувача на 12.08.2019 г./

Обявление за възложена поръчка /изпратено в РОП на 09.08.2019 г., публикувано в профила на купувача и в РОП на 12.08.2019 г., публикувано на 13.08.2019 г. в ОВ на ЕС /

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 02.07.2020 г.;публикувано в профила на купувача на 02.07.2020 г./

Споделете