Loading...

„Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 25.05.2017
Крайна дата за подаване на документи: 06.06.2017

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в обществена поръчка събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на Министерство на икономиката”.

Обява (публикувана на 25.05.2017 г.)

Информация за публикувана в профила на купувача обява (публикувана на 25.05.2017 г.)

Документация и образци (публикувани на 25.05.2017 г.)

Ценова листа (публикувана на 25.05.2017 г.)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (публикувана на 02.06.2017 г.)

Протокол № 1 относно констатирано несъответствие или липса на информация, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор (публикуван на 08.06.2017 г.)

Доклад до възложителя (публикуван на 27.06.2017 г.)

Протокол № 1 и Протокол № 2 (публикувани на 27.06.2017 г.)

Договор /публикуван на 17.08.2017/

Споделете