Loading...

„Доставка на седем броя фабрично нови моторни превозни средства по три обособени позиции”

Дата на обявяване: 20.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 23.07.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Доставка на седем броя фабрично нови моторни превозни средства по три обособени позиции: Позиция 1. „Доставка на четири броя фабрично нови моторни превозни средства, тип „Хечбек“; Позиция 2. „Доставка на два броя фабрично нови моторни превозни средства, тип „Хечбек“; Позиция 3. „Доставка на един брой високо проходим фабрично нов автомобил, тип „SUV“.

Решение за откриване (изпратено на 18.06.2019 г. в РОП, публикувано на 20.06.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 18.06.2019 г. в РОП, публикувано на 20.06.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 20.06.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 20.06.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 20.06.2019 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано в профила на купувача на 24.07.2019 г.)

Протокол № 1 (публикуван в профила на купувача на 01.08.2019 г.)

Протокол № 2 (публикуван в профила на купувача на 01.08.2019 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 01.08.2019 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 01.08.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 1, 2 и 3 (изпратено на 03.09.2019 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано на 05.09.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Договор по позиция 1 /публикуван в профила на купувача на 05.09.2019 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 27.09.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 27.09.2019 г./

Договор по позиция 2 /публикуван в профила на купувача на 05.09.2019 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 27.09.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 27.09.2019 г./

Договор по позиция 3 /публикуван в профила на купувача на 05.09.2019 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 27.09.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 27.09.2019 г./

Споделете