Loading...

„Дунав мост Видин-Калафат“ АД обявява провеждането на 4 бр. търгове с явно наддаване за продажбата на движими вещи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 02.06.2020

„Дунав мост Видин-Калафат“ АД обявява провеждането на 4 бр. търгове с явно наддаване за продажбата на движими вещи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете