Loading...

ЕКОЕЛ – ЕАД (в ликвидация), гр. Плевен обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 27.03.2019

ЕКОЕЛ – ЕАД (в ликвидация), гр. Плевен обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете