Loading...

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на недвижимо имущество, машини и съоръжения, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 30.10.2018

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на недвижимо имущество, машини и съоръжения, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете