Loading...

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на МПС на дружеството.

Дата на обявяване: 30.10.2018

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на МПС на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Обява.

Списък.

Споделете