Loading...

Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем за срок от 5 години на обект, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 04.06.2020

Ел Би Булгарикум“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем за срок от 5 години на обект, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете