Loading...

Федерална република Германия организира търгове по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за извършване на строителни работи

Дата на обявяване: 06.12.2012

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 23 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) информира, че Федерална република Германия организира търгове по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за извършване на строителни работи във военновъздушната база на НАТО в Гайленкирхен, Северен Рейн-Вестфалия, Германия, за изпълнение на строителни работи по следните проекти:

1. Референтен № IBAWV – No. 68-05-11(06/2012): доставка, демонтаж и монтаж на остъклени стоманени врати и алуминиеви прозорци в периода септември 2013 г. – декември 2014 г.

Важни срокове:

 • 8 януари 2013 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
 • след 17 януари 2013 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
 • 22 март 2013 г., 10:00 ч. – срок за представяне на офертите;
 • 22 април 2013 г. – планирано сключване на договора.

2. Референтен №IBAWV – No. 68-05-11(08/2012): подови настилки и съоръжения в периода юли 2013 г. – февруари 2015 г.

Важни срокове:

 • 11 януари 2013 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
 • след 21 февруари 2013 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
 • 19 април 2013 г., 10:00 ч. – срок за представяне на офертите;
 • 21 май 2013 г. – планирано сключване на договора.

3. Референтен №IBAWV – No. 68-05-11(07/2012): сухо строителство в периода юни 2013 г. – февруари 2015 г.

Важни срокове:

 • 8 януари 2013 г. – номиниране на фирмите кандидати в страната домакин;
 • след 17 януари 2013 г. – очаквано изпращане на тръжните документи до кандидатите;
 • 22 март 2013 г., 10:00 ч. – срок за представяне на офертите;
 • 22 април 2013 г. – планирано сключване на договора.

От кандидатите ще се изисква гаранция 5% от договорните суми за изпълнение на договорите и гаранция 3% за отстраняване на недостатъци.

Персоналът на фирмата изпълнител, ангажиран с осъществяването на договора, трябва да притежава валидни сертификати за достъп до класифицирана информация с ниво “NATO Secret”.

Интерес за участие в търга с цел издаване на Декларация за съответствие трябва да бъде заявен писмено до 19 декември 2012 г. на адрес:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

гр. София 1052

ул. “Славянска” №8

Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”

Отдел “НАТО и икономически аспекти на сигурността”

Относно: Международни процедури на НАТО

Факс: 02/ 980 47 11.

Към писмото за интерес се прилага декларация по чл. 10, ал. 2 от наредбата, че няма настъпила промяна в обстоятелствата, послужили като основание за включване в базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.

За връзка:

Телефон: 02/ 940 73 98

Споделете