Loading...

“Геопланпроект” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив – собствен недвижим имот

Дата на обявяване: 26.11.2018

“Геопланпроект” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив – собствен недвижим имот.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете