Loading...

„Геопланпроект“ ЕАД открива конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив – собствен недвижим имот.

Дата на обявяване: 06.02.2019

„Геопланпроект“ ЕАД открива конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив – собствен недвижим имот.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете