Loading...

“Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, гр. София обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА собственост на дружеството

Дата на обявяване: 22.06.2018

“Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, гр. София обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете