Loading...

“Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 22.12.2017

“Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, гр София обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на дружеството.

Подробна информация за търга може да изтеглите от тук.

Споделете