Loading...

“Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг за продажба на ДМА, собственост на дружеството, представляващ поземлен имот, находящ се в гр. София.

Дата на обявяване: 07.03.2018

“Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг за продажба на ДМА, собственост на дружеството, представляващ поземлен имот, находящ се в гр. София.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете