Loading...

„Ходинг Български държавни железници“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 1819 бр. контейнери, собственост на холдинга.

Дата на обявяване: 05.09.2018

„Ходинг Български държавни железници“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 1819 бр. контейнери, собственост на холдинга.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете