Loading...

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, за продажба на 4 броя бракувани моторни превозни средства, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 29.10.2019

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване, за продажба на 4 броя бракувани моторни превозни средства, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете