Loading...

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД, гр. София, открива търг с тайно наддаване, за продажба на 475 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 06.06.2019

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД, гр. София, открива търг с тайно наддаване, за продажба на 475 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете