Loading...

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 282 /двеста осемдесет и два/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 05.02.2020

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 282 /двеста осемдесет и два/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете