Loading...

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на 282 /двеста осемдесет и две/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.09.2019

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на 282 /двеста осемдесет и две/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете