Loading...

„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 3241 бр. товарни вагони, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 29.10.2019

„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 3241 бр. товарни вагони, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Обява.

Приложение № 1.

Споделете