Loading...

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 4 броя бракувани моторни превозни средства, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 07.08.2019

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 4 броя бракувани моторни превозни средства, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете