Loading...

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 42 /четиридесет и два/ броя бракувани вагони, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.02.2020

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 42 /четиридесет и два/ броя бракувани вагони, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете