Loading...

„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД открива 2 търга с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 31.10.2018

„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД открива 2 търга с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството.

Търг 1.

Търг 2.

Споделете