Loading...

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застрахователен договор към застраховка „Имущество“ на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 16.10.2019

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива конкурс за: „Предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застрахователен договор към застраховка „Имущество“ на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете