Loading...

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 342 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 16.09.2019

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 342 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете