Loading...

„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 359 бр. теснопътни товарни вагони, собственост на холдинга.

Дата на обявяване: 01.11.2018

„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 359 бр. теснопътни товарни вагони, собственост на холдинга.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете