Loading...

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 370 /триста и седемдесет/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Дата на обявяване: 31.07.2018

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 370 /триста и седемдесет/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете