Loading...

„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 03.05.2019

„Холдинг Български държавни железници“ ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете