Loading...

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 31.07.2018

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете