Loading...

“Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София открива търг с тайно наддаване за продажба на 65 бр. колооси демонтирани от локомотиви 07 серия, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 03.06.2019

“Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София открива търг с тайно наддаване за продажба на 65 бр. колооси демонтирани от локомотиви 07 серия, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете