Loading...

“Холдинг БДЖ” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 3 306 /три хиляди триста и шест/ броя товарни вагони, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 22.03.2019

“Холдинг БДЖ” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 3 306 /три хиляди триста и шест/ броя товарни вагони, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете