Loading...

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 45 бр. тягов подвижен състав и 3 бр. вагони-отоплители, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 15.12.2017

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 45 бр. тягов подвижен състав и 3 бр. вагони-отоплители, собственост на дружеството.

Подробна информаця може да изтеглите от тук.

Споделете