Loading...

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 53 бр. неоперативни активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 02.02.2018

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 53 бр. неоперативни активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете