Loading...

Холдинг „БДЖ“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 28 бр. голямотонажни контейнери, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.02.2020

Холдинг „БДЖ“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 28 бр. голямотонажни контейнери, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете