Loading...

“Холдинг БДЖ” ЕАД открива конкурс за избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на дружеството

Дата на обявяване: 12.12.2017

“Холдинг БДЖ” ЕАД открива конкурс за избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете