Loading...

„Холдинг БДЖ“ ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 59 бр. бракувани пътнически вагони, собственост на холдинга.

Дата на обявяване: 28.11.2017

„Холдинг БДЖ“ ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 59 бр. бракувани пътнически вагони, собственост на холдинга.

Подробна информаця може да изтеглите от тук.

Споделете