Loading...

„Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД обявява процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от административна сграда, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 23.07.2019

„Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД обявява процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от административна сграда, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете