Loading...

“Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от административна сграда, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 06.11.2019

“Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от административна сграда, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете