Loading...

“Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от административна сграда, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 29.10.2019

“Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от административна сграда, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете