Loading...

“Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, за позиция за поставяне на преместваем обект – павилион с навес, за търговия с кафе и закуски, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.09.2019

“Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, за позиция за поставяне на преместваем обект – павилион с навес, за търговия с кафе и закуски, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете