Loading...

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД публикува съобщение за удължаване първоначалния срок за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на части от административна сграда, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 12.08.2019

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД публикува съобщение за удължаване първоначалния срок за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на части от административна сграда, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете