Loading...

„Индустриална зона Видин“ ЕАД обявява конкурс за продажба на ДМА, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 21.06.2019

„Индустриална зона Видин“ ЕАД обявява конкурс за продажба на ДМА, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете